SAF-HOLLAND Group

NL   FR
 
 
Organisatie OrganisatieTrailerassen TrailerassenOnderdelen OnderdelenDiensten DienstenGarantie GarantieDownloads Downloads
 
 
SAF Benelux B.V.
Postbus 186
3770 AD Barneveld
Tel:   +31(0)342 - 497979
Fax: +31(0)342 - 497960
 
Divisie Trailerbouw
Tel:   +31(0)342 - 497881
Email: assen@safbenelux.nl
 
Divisie Bedrijfswagenonderdelen
Tel:   +31(0)342 - 497889
Email: safonderdelen@safbenelux.nl
 


Gebruiksvoorwaarden website SAF BENELUX


Welkom op de website van SAF BENELUX (“Website”). Deze Website en alle inhoud op de Website zijn het eigendom van en worden beheerd door SAF Benelux B.V. met hoofdvestiging op het adres Nijverheidsweg 50, 3771 ME in Barneveld – registratienummer 09038850.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan u wordt/worden aangeboden (de “Informatie”).

 

Door het bezoek en gebruik van deze Website stemt u in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door SAF BENELUX B.V. De gewijzigde of aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website. Gebruikers van de Website worden geadviseerd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te lezen voor eventuele wijzigingen.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst vastgesteld op 30 januari 2017.

 

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden aangeboden en behelst geen adviezen of aanbevelingen. SAF BENELUX B.V. zal naar alle redelijkheid de Informatie op deze Website en de inhoud ervan juist en actueel houden, maar geeft geen garantie dat de Website of de Informatie of beide vrij zijn van fouten, defecten, malware, virussen of dat de Website of de Informatie of beide juist, volledig en actueel zijn.

 

SAF BENELUX B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid of ontoereikendheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het resultaat is van enige vorm van bewust wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van SAF BENELUX B.V. of diens leidinggevende medewerkers.

 

SAF BENELUX B.V. kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik van) van elektronische communicatievormen al dan niet in relatie tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot schade die het gevolg is van storing of vertraging in levering van elektronische communicaties, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door externe partijen of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicaties en de overdracht van virussen.

 

Privacyverklaring


Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring SAF BENELUX. De Gebruiksvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan de Privacyverklaring SAF BENELUX, zoals geplaatst op deze Website.

 

Gelinkte sites


Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden.
SAF BENELUX B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. De Privacyverklaring SAF BENELUX is niet van toepassing op enige verwerking van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

 

Intellectueel eigendom


Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van
SAF BENELUX BANDEN GROEP B.V.. Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externe internetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andere internetsite of enig ander gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAF BENELUX BANDEN GROEP B.V.


“SAF BENELUX®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerde handelsmerken van SAF BENELUX BANDEN GROEP B.V., Pon Holdings B.V. of de aan haar verbonden ondernemingen.

 

Ongevraagde ideeën


Als u ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen
”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naar SAF BENELUX B.V. verstuurt, dan is het SAF BENELUX B.V. toegestaan om dergelijke Materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij SAF BENELUX B.V. niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen.

Hiermee vrijwaart en stelt u SAF BENELUX B.V. schadeloos met betrekking tot alle maatregelen, claims en aansprakelijkheden die worden berokkend, geleden of behouden door SAF BENELUX B.V. als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen als zijnde een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van enige externe partij of anderszins onwettig ten opzichte van een externe partij.

 

Nietigheid


Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de validiteit van het restant van deze Gebruiksvoorwaarden aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een daarop zoveel mogelijk gelijkende (niet-nietige) bepaling.
 

Van toepassing zijnde wet en jurisdictie


Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing
. Alle geschillen die ontstaan over of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders aangeven.

Cookiebeleid SAF BENELUXToepasselijkheid


Deze website wordt u aangeboden door SAF Benelux B.V. (“SAF BENELUX B.V.”). SAF BENELUX B.V. streeft ernaar om uw surfervaring en interactie met onze websites zo informatief, relevant en ondersteunend mogelijk te maken. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van cookies, web beacons of vergelijkbare technieken, waarbij informatie over uw bezoek aan onze website op uw computer wordt opgeslagen. We vinden het heel belangrijk dat u weet welke technieken onze website gebruikt en met welke doeleinden dit gebeurt. Dit zal helpen bij het beschermen van uw privacy, terwijl de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Hieronder vindt u meer informatie over de technieken die worden gebruikt door en via onze website en de doelstellingen waarvoor ze worden gebruikt. Dit is enkel een verklaring over privacy en ons gebruik van de technieken en is geen contract of overeenkomst.


Wat zijn cookies, web beacons en vergelijkbare technieken?

 

Een cookie bevat of verzamelt geen eigen informatie, maar wordt uitgelezen door een server via een webbrowser; met de informatie kan een gebruiksvriendelijkere dienstverlening mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld het herkennen van fouten. We bewaren een cookie niet langer dan noodzakelijk is.

Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen (ook wel ‘pixel tags’ of ‘clear GIF’s’ genoemd) die op of in onze websites, diensten, applicaties, communicatie-services en hulpmiddelen kunnen voorkomen en worden verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het meten van de prestaties van onze websites, het volgen van het aantal bezoekers op onze websites en hoe deze daarop navigeren.


Onder vergelijkbare technieken voor het opslaan van informatie verstaan wij overige technologieën die informatie opslaan in uw browser of apparaat en die gebruik maken van lokaal gedeelde objecten of lokale opslag. Voorbeelden zijn flashcookies, HTML 5-cookies en andere webapplicatie-softwaremethoden.


Omwille van de eenvoud gebruiken wij in ons beleid de term cookie voor het geheel aan cookie, web beacons en vergelijkbare technieken.


Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dient u cookies in te schakelen. Als u cookies niet wenst in te schakelen, dan kunt u de website nog steeds bezoeken, maar kunnen bepaalde functies van de site beperkt zijn.

Deze informatie is opgesteld als onderdeel van onze inspanningen om te voldoen aan recente wetgeving en om ervoor te zorgen dat we open, eerlijk en helder zijn over cookies en privacy. Raadpleeg ons Privacybeleid SAF BENELUX voor meer informatie over privacy.

 

Hoe gebruiken we cookies?


U kunt de aanwezigheid opmerken van de verschillende soorten cookies die bij uw bezoek aan deze website worden gegenereerd. We gebruiken de volgende soorten cookies:


 • Functionele cookies;

 • Analytische cookies;

 • Reclamecookies;

 • Social mediacookies.

Functionele cookies


Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website(s) van SAF BENELUX B.V. mogelijk te maken en de functies te kunnen gebruiken, waaronder het toegang krijgen tot beschermde onderdelen van de website. Zonder deze cookies zijn dergelijke functies, waaronder winkelmandjes en elektronische betaling, niet mogelijk.


We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • authenticatie van gebruikers voor beveiligd inloggen;

 • het onthouden van producten die u aan uw winkelmandje toevoegt tijdens het online winkelen;

 • het onthouden van betaal- of bestelinformatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u al uw gegevens niet herhaaldelijk hoeft in te vullen;

 • het doorgeven van informatie van de ene naar de volgende pagina, bijvoorbeeld bij het invullen van een lange enquête of een grote hoeveelheid gegevens voor een online bestelling;

 • het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten, enz.;

 • het opslaan van instellingen voor optimale videoweergave, zoals buffergrootte en gegevens over uw schermresolutie;

 • het uitlezen van uw browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op uw scherm kunnen weergeven;

 • het lokaliseren van misbruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld door het registreren van meerdere opeenvolgende mislukte inlogpogingen;

 • het gelijkmatig laden van de website, zodat deze toegankelijk blijft;

 • het aanbieden van de optie om inloggegevens op te slaan, zodat u ze niet herhaaldelijk hoeft in te voeren;

 • het bieden van de mogelijkheid een reactie op onze website te plaatsen. 

Analytische cookies


Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers aan onze website, zoals vaak bezochte pagina’s en het feit of bezoekers foutmeldingen krijgen. Dit stelt ons in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en andere rapporten worden niet aan individuen gelinkt.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s;

 • het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website;

 • het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze website bezoekt;

 • het beoordelen welke onderdelen van de site verbetering behoeven;

 • het optimaliseren van de website.

We kunnen software als Google Analytics gebruiken om paginagebruik, pagina-interacties en surfroutes op onze sites te analyseren. Dit wordt “websitemeting” of “webanalyse” genoemd.

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de website door Gebruikers te analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om SAF BENELUX B.V. een inzicht te geven in de wijze waarop Gebruikers de website gebruiken. Op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens hebben we Google Analytics privacyvriendelijker gemaakt door:

 • ervoor te zorgen dat we een “Verwerkingscontract” hebben met Google;

 • anonimiseren van IP-adressen te activeren in Google Analytics;

 • ervoor te zorgen dat het delen van gegevens met Google niet plaatsvindt.

Google mag deze gegevens alleen verstrekken aan externe partijen als Google volgens de wet verplicht is om dit te doen of in de mate die noodzakelijk is voor externe partijen om gegevens namens Google te verwerken.

Reclamecookies


Ons doel is het aanbieden van informatie die zo relevant mogelijk is voor de bezoekers van onze website. Daarom streven we ernaar om de site zo veel mogelijk aan te passen aan elke bezoeker. We doen dit niet alleen via de inhoud op onze website, maar ook via de getoonde advertenties.

Om de uitvoering van deze aanpassingen mogelijk te maken, proberen we een beeld te krijgen van uw waarschijnlijke interesses op basis van uw bezoek aan de websites van SAF BENELUX B.V. om zodoende een gesegmenteerd profiel te ontwikkelen. Op basis van deze interesses passen we de inhoud en de advertenties op onze website dan aan voor verschillende groepen klanten.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van de advertenties die al aan u getoond zijn, zodat u niet steeds dezelfde krijgt te zien;

 • het bijhouden van het aantal bezoekers dat op de advertentie klikt;

 • het bijhouden van het aantal bestellingen dat geplaatst wordt via de advertentie;

 • het vastleggen van uw bezoek aan de website en zodoende het beoordelen van uw interesses;

 • het controleren of u op een advertentie geklikt hebt;

 • het verkrijgen van informatie over uw surfgedrag die kan worden doorgespeeld naar andere websites;

 • het gebruiken van externe diensten om advertenties aan u te tonen;

 • het weergeven van interessantere advertenties op basis van uw gebruik van social media. 


Let op: u krijgt advertenties te zien op onze site, zelfs als dergelijke cookies niet worden gebruikt. Deze advertenties zullen echter niet op uw interesses worden afgestemd. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden aangepast op basis van de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsgerelateerde internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld op tv naar een kookprogramma kijkt, dan krijgt u tijdens het programma vaak reclames over kookartikelen te zien.


Externe partijen die via onze website cookies plaatsen kunnen er ook op deze wijze achter proberen te komen wat uw interesses zijn. In dit geval kan de informatie over uw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie uit eerdere bezoeken aan websites die niet tot de onze behoren.

Social mediacookies


De artikelen, afbeeldingen en video’s die u bekijkt op onze website kunnen door middel van knoppen worden gedeeld en geliket via social media. Cookies van de aanbieders van social media worden gebruikt om het functioneren van deze knoppen mogelijk te maken, zodat ze u herkennen wanneer u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies bieden de mogelijkheid aan:


 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media om bepaalde inhoud van onze website rechtstreeks te delen en te liken.

Deze aanbieders van social media kunnen uw persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden verzamelen. SAF BENELUX B.V. heeft geen invloed op de wijze waarop deze aanbieders van social media gebruik maken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie met betrekking tot cookies die geplaatst worden door aanbieders van social media en de mogelijke gegevens die ze verzamelen, kunt u de privacyverklaring(en) van de aanbieders van social media raadplegen. Hieronder sommen we de privacyverklaringen op van de belangrijke social media die het vaakst worden gebruikt door SAF BENELUX B.V.:Uw keuzes


SAF BENELUX B.V. gebruikt en plaatst de functionele cookies als u onze website bezoekt om te zorgen dat de website werkt. Alleen na goedkeuring plaatsen wij ook de analytische, reclame en social mediacookies. U krijgt bij uw eerste bezoek de mogelijkheid om uw voorkeur voor het gebruik van de soorten cookies aan te geven. Wij bewaren uw voorkeur voor een volgend bezoek aan onze website. U kunt uw voorkeur te allen tijde aanpassen.


Het beheersen van cookies

 

U kunt cookies beheersen en/of verwijderen als u dat wenst. Kijk voor meer informatie hierover op aboutcookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer opgeslagen zijn en u kunt de meeste browsers zodanig instellen dat het gebruik ervan wordt voorkomen. Als u dit doet, dan kan het echter voorkomen dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek handmatig moet aanpassen en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

 

Beleidswijzigingen

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in ons Cookiebeleid maar raden je ook aan om dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit beleid werd op 30 januari 2017 voor het laatst aangepast.

 

Vragen en feedback 


Stuur vragen en commentaren over cookies of privacy naar privacy@pon.com.
Privacyverklaring SAF BENELUXToepasselijkheid

Deze Privacyverklaring SAF BENELUX is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door SAF BENELUX B.V. in verband met onze dienstverlening, merkproducten van SAF BENELUX en deze website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

 

SAF BENELUX B.V. Nijverheidsweg 50, 3771 ME Barneveld in Nederland is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van CONTINENTAL.

 

SAF BENELUX B.V. maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden ondernemingen (“Pon”). SAF BENELUX B.V. en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

 

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

 

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van CONTINENTAL;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van merkproducten van SAF BENELUX te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. je account bij SAF BENELUX te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en SAF BENELUX merkproducten te verbeteren;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het Internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

 

Gegevens die je verstrekt

Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, SAF BENELUX producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van SAF BENELUX producten etc.

 

 

Gegevens verzameld via sensoren

Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens.

 

In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar SAF BENELUX B.V. en andere externe partijen die de gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan SAF BENELUX B.V. te leveren.

 

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van SAF BENELUX gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

 

 

 

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

 

 

Manier van verzamelen

Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Abonneren nieuwsbrief

-        De gegevens die je verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Contactformulier van onze klantenservice

-        De gegevens die je verstrekt

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

SAF BENELUX account aanmaken

-         De gegevens die je verstrekt

 

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Merkproduct van SAF BENELUX te registreren

-         De gegevens die je verstrekt

 

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

SAF BENELUX producten kopen via de website

-         De gegevens die je verstrekt

 

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13

Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum

-         De gegevens die je verstrekt

 

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Bezoek aan onze websites (cookies)

-         Metadata.

NB: zie het Cookiebeleid SAF BENELUX voor verdere details

De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, en 13

Inloggen via sociale media op onze websites

-         De gegevens die je verstrekt

NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account, maar zien alleen je accountnaam en de berichten die je plaatst.

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13

Gebruik van de app

-         De gegevens die je verstrekt

-         Gegevens verzameld via sensoren

-         Metadata.

NB: hierover word je aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13

 

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je SAF BENELUX B.V. en diens leveranciers om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

 

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat SAF BENELUX B.V. deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen.

SAF BENELUX B.V. kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens SAF BENELUX B.V.. SAF BENELUX B.V. vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal SAF BENELUX B.V. je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

SAF BENELUX B.V. of Pon kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan SAF BENELUX gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

SAF BENELUX B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat SAF BENELUX B.V. passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of je account hebt verwijderd, worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

 

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

 

Raadpleeg ons Cookiebeleid van SAF BENELUX voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

 

Kinderen

 

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. SAF BENELUX B.V. zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

 

Beleidswijzigingen

 

We kunnen deze Privacyverklaring van SAF BENELUX van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 15 maart 2018 voor het laatst aangepast.

 

Jouw rechten

 

Verder kun je op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb je het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van jouw gegevens. Om dit te doen, kun je contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

 

Vragen, feedback en functionaris voor de gegevensbescherming

 

Stuur je vragen en opmerkingen over privacy naar privacy@pon.com. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres.

 


Copyright SAF Benelux 2011 | Imprint | Sitemap | Algemene voorwaarden | Juridische Informatie